Hiển thị tất cả 12 kết quả

Tủ bếp Acrylic 1

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Acrylic
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Acrylic

Tủ bếp Acrylic 12

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Acrylic
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Acrylic

Tủ bếp Acrylic 2

Thương hiệu: Tủ bếp Acrylic 
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: Acrylic
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu

Tủ bếp Acrylic 3

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Acrylic
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Acrylic

Tủ bếp Acrylic 4

Loại tủ bếp:  Tủ bếp Acrylic
Chất liệu thùng tủ: MDF lõi xanh
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Acrylic

Tủ bếp Acrylic 5

Loại tủ bếp:  Tủ bếp nhựa Acrylic
Chất liệu thùng tủ: Nhựa Picomat
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Acrylic

Tủ bếp nhựa Acrylic 6

Loại tủ bếp:  Tủ bếp nhựa Acrylic
Chất liệu thùng tủ: Nhựa Picomat
Chất liệu cánh tủ: MDF lõi xanh phủ Acrylic

Tủ bếp Picomat 10

Thương hiệu: Tủ bếp Picomat
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: nhựa Picomat
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu

Tủ bếp Picomat Acrylic 8

Thương hiệu: Tủ bếp Picomat Acrylic
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: nhựa Picomat
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu

Tủ Bếp Picomat Cánh Phủ Acrylic 11

Loại tủ bếp:  Tủ bếp nhựa Picomat phủ Acrylic
Chất liệu thùng tủ: Nhựa Picomat
Chất liệu cánh tủ: Cánh phủ Acrylic

Tủ bếp Picomat cao cấp 7

Thương hiệu: Tủ bếp nhựa Picomat cao cấp 
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: nhựa Picomat
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu

Tủ bếp Picomat Laminate 9

Thương hiệu: Tủ bếp Picomat Laminate
Made in: Việt Nam
Loại sản phẩm: Tủ bếp sản xuất theo yêu cầu
Vật liệu: nhựa Picomat
Kích thước tủ: Đo theo yêu cầu