Showing all 10 results

Ngói 3D cao cấp

50.000
Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của nhật , độ bền sơn lên đến 25 năm . độ bền mộc lên đến 50 năm. .....

Ngói chính màu Đỏ

30.000
Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của nhật , độ bền sơn lên đến 25 năm . độ bền mộc lên đến 50 năm. 30

Ngói nóc

50.000
Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của nhật , độ bền sơn lên đến 25 năm . độ bền mộc lên đến 50 năm.

Ngói Takao ngói chính

30.000
Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của nhật , độ bền sơn lên đến 25 năm . độ bền mộc lên đến 50 năm.