Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Gạch lát màu cà phê

Kích thước – Size (mm): F200CH: 200 x 200 x 12 F230CH: 230 x 230 x 12 F250CH: 250 x

Gạch lát màu đỏ

Kích thước – Size (mm): F200F: 200 x 200 x 12 F230F: 230 x 230 x 12 F250F: 250 x

Gạch lát màu đỏ đậm

Kích thước – Size (mm): F200B: 200 x 200 x 12 F230B: 230 x 230 x 12 F250B: 250 x

Gạch lát màu kem vàng

Kích thước – Size (mm): F300C: 300 x 300 x 12; F400C: 400 x 400 x 13 Khối lượng (Kg/v)

Ngói 13

Kích thước - Size (mm): 420 x 280 x 15 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 3,7 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 13

Ngói 16

Kích thước - Size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 16

Ngói 16 tráng men màu cam

Model: M21R Kích thước - Size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 16

Ngói 16 tráng men màu đen

Model: M21B Kích thước - Size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 16

Ngói 16 tráng men màu vàng

Model: M21Y Kích thước - Size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 16

Ngói 16 tráng men màu xám

Model: M21GA Kích thước - Size (mm): 375 x 230 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,7 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 16

Ngói 22 tráng men màu xanh ngọc

Model: M8GE Kích thước - Size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (Kg/v) - Weight (Kg/pc): 2,0 Cường độ chịu uốn - Bending strength (daN/cm2): ≥ 20 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 22

Ngói 22 tráng men màu xanh nhạt

Model: M8MG Kích thước - Size (mm): 340 x 200 x 13 Khối lượng (kg/v) - Weight (kg/pc): 2,0 Cường độ chịu uốn - Bending strength (daN/cm2): ≥ 20 Thời gian xuyên nước - Water penetration (phút - minute): ≥ 120 Độ hút nước - Water absorption (%): ≤ 7 Số lượng sử dụng (v/m2) - (pcs/m2): 22